Analiz ve Danışmanlık

Analiz ve Danışmanlık

ANALİZ ve RAPORLAMA

EAM, uzman ekiplerce yapılan saha ziyaret ve incelemeler sonucunda, özellikle mevcut ve çalışan tesislerde elektrik / enerji mühendisliği ağırlıklı AG / OG  ve YG şalt sistemlerinin gerek gözle ve gerekse uygun test cihaz ve sistemleri ile incelenip; sistem güvenliği, enerji verimliliği, yerleşim tasarımı, ekipman uygunluğu, modernizasyon ve benzer konularda tam kapsamlı durum raporu hazırlanıp, bu rapor verileri neticesinde güvenlik, enerji verimliliği ve üretim kapasitesinin iyileştirilmesi, modernize edilmesi ve uluslararası standartların müsaade ettiği sınırlar seviyesine getirilebilmesi konularında alınması gerekli önlemlerin, acil ve orta vadede alınması ve bununla alakalı olarak yapılması gerekli işlerin belirlenerek bu konularda,  benzer sektörlerde gerçekleştirilen uygulamalar ışığında ve sistem gerekliliği de baz alınarak çözüm önerilerinde bulunmaktır.

DANIŞMANLIK

EAM yeni yatırımlar kapsamında yeniden kurulması planlanan herhangi bir tesisin elektrik / enerji mühendisliği ağırlıklı AG / OG / YG  Şalt ve Otomasyon ağırlıklı proje, sistem, ürün seçimi konularında enerji verimliliği, sistem güvenliği, yerleşim tasarımı konularının ön planda tutularak gerek seçilen malzeme ve sistemlerin uygulamaları konularında sektördeki benzer tesislerin durum ve statüleri de göz önünde bulundurarak, gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması ve alternatifli proje sunulması ve her türlü raporların hazırlanması konularında hizmet vermektedir. Bu kapsamda verilen danışmanlık hizmetleri sadece yeni yatırımlarla sınırlı kalmayıp, mevcut tesise ilave, mevcut tesis kapasitesinin artırılması, modernize edilmesi/ up-grade  edilmesi, kullanım ömrünün iyileştirilmesi, tesisin sökülüp başka bir yere yeniden kurulması, çevreye zarar vermeden gerekli kanun ve yükümlülüklere uyularak bertaraf edilmesi gibi farklı konuları da kapsamaktadır.

Ayrıca EAM nin verdiği bu danışmanlık hizmeti kapsamında isteğe bağlı olarak; ürün seçilmesi ve satın alınması, ürün ve sistemlerin montaj biçim ve şekillerinin oluşturulması, yatırımların en hızlı biçimde tamamlanması, verimlilik kontrollerinin yapılması ve sistemin doğru ve sorunsuz olarak devreye alınması ve çalışması konularını da içermektedir.       

Hemen Teklif Al

Teklif alın.