Enerji ve Alt Yapı Hizmetleri (UTL)

Enerji ve Alt Yapı Hizmetleri (UTL)

Enerji ve Alt Yapı Hizmetleri (UTL)

Güvenilirliği arttırmak, operasyonel verimliliği tetiklemek, maliyetleri azaltmak, kişileri ve ekipmanları korumak için elektrik şebekelerinin modernleştirilmesini gerektirmektedir. Sadece güvenilir elektrik gücünü sağlamak artık yeterli değildir. Verimliliği arttırmak için şebekeyi güncellemek, alternatif enerji kaynaklarından yararlanmak, enerji dağıtımını otomatikleştirmek, siber güvenlik tehditleriyle başa çıkmak ve personeli korumak ihtiyacı yanında akıllı sistem yönetimlerine ihtiyaç vardır. Tüm bu konularda EAM’  TPP, GPP, HES, RES, GES ve benzer enerji üretim tesisleri ile enerji iletim ve dağıtım firmaları dahil tüm su, doğalgaz, ulaşım, demiryolu, metro hizmeti veren kamu ve özel sektör kurum ve firmalarına, gerek yatırım safhalarında ve gerekse her türlü yenileme ve modernizasyon projelerinde ve özellikle koruma ölçme, otomasyon ve enerji verimliliği konularında ve ayrıca AC/DC elektrik dağıtımı konuları ile raylı sistem mühendisliği konularındaki her türlü ihtiyaçlar konularında da uzun yıllara dayanan tecrübelerimiz ile ve 400 Volttan 400 kV a kadar çok geniş ürün ve sistem yelpazemiz ile hizmet vermektedir.


EAM’yi ayrıca, bahsi geçen bu konular kapsamında, sadece bir trafo seçimi ve/veya tüm işletmenizin modernizasyonu konularında aramanızın sizlere, rakiplerinize göre artı bir avantaj sağlayacağı hususunu özellikle hatırlatmak isteriz.

Bu kapsamda aşağıdaki ürün ve sistem çözümlerimizi incelemenizi öneriyoruz.

Ürünler

İNCELE

Çözümler

İNCELE